Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.11.2018. godine

1.Prethodno stanje
12.074.534,40 RSD
2.Zaduženje
60.990.059,23 RSD
3.Odobrenje
59.001.465,71 RSD
4.Novo stanje
10.85.940,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.11.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.11.2018. godine

1.Plate
20.857,73 RSD
2.Prevoz
3.247.196,07 RSD
3.Lekovi, santitetski materijal
540.283,42 RSD
4.Ostali indirektni troškovi
1.706.988,74 RSD
Ukupno:
5.515.325,96 RSD