Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.392.714,52 RSD
2.Zaduženje
706.454,97 RSD
3.Odobrenje
7.762.610,95 RSD
4.Novo stanje
17.448.870,50 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.11.2022. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.319.714,35 RSD
Ukupno:
7.574.952,95 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.11.2022. godine

1.Plate
55.630,97 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
519.574,00 RSD
3.Ostala plaćanja
131.250,00 RSD
Ukupno:
706.454,97 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.11.2022. godine