Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.864.716,86 RSD
2.Zaduženje
293.958,81 RSD
3.Odobrenje
5.202.933,33 RSD
4.Novo stanje
17.773.691,38 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.11.2023. godine

1.Prevoz
5.018.833,33 RSD
Ukupno:
5.018.833,33 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.11.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
210.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
83.958,81 RSD
Ukupno:
293.958,81 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.11.2023. godine