Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.865.561,27 RSD
2.Zaduženje
76.558.963,79 RSD
3.Odobrenje
72.882.257,28 RSD
4.Novo stanje
5.188.854,76 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.12.2019. godine

1.Plate
71.005.171,25 RSD
Ukupno:
71.005.171,25 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.12.2019. godine

1.Plate
73.306.876,07 RSD
2.Energenti - NIS
615.510,27 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija
50.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja - Sredstva grada - 2.555.376,0, Naknada za UT - 31.201,45
2.586.577,45 RSD
Ukupno:
76.558.963,79 RSD