Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.707.399,32 RSD
2.Zaduženje
5.510.233,70 RSD
3.Odobrenje
4.559.598,83 RSD
4.Novo stanje
4.756.764,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.12.2020. godine

1.Plate
1.650,00 RSD
2.Otpremnine i jubilarne nagrade
2.290.737,01 RSD
3.Lekovi
547.305,00 RSD
4.Energenti
2.218.187,31 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
197.687,00 RSD
6.Lekovi van ugovora
254.667,38 RSD
Ukupno:
5.510.233,70 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.12.2020. godine