Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.887.013,21 RSD
2.Zaduženje
4.624.451,42 RSD
3.Odobrenje
1.867.438,68 RSD
4.Novo stanje
7.130.000,47 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.12.2021. godine

1.Plate
267.146,08 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
53.520,00 RSD
3.Ostala plaćanja
4.303.785,34 RSD
Ukupno:
4.624.451,42 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 2.12.2021. godine