Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.12.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.505.733,79 RSD
2.Zaduženje
2.298.634,09 RSD
3.Odobrenje
6.654.213,18 RSD
4.Novo stanje
17.861.312,88 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.12.2022. godine

1.Prevoz
5.255.238,60 RSD
Ukupno:
5.255.238,60 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.12.2022. godine

1.Plate
2.061.599,21 RSD
2.Ostala plaćanja - Sredstva Grada Novog Sada
237.034,88 RSD
Ukupno:
2.298.634,09 RSD