Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
15.550.895,89 RSD
2.Zaduženje
95.232,71 RSD
3.Odobrenje
0,00 RSD
4.Novo stanje
15.455.663,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.12.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.12.2023. godine

1.Ostala plaćanja - Naknade Uprave za trezor
95.232,71 RSD
Ukupno:
95.232,71 RSD