Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.107.161,77 RSD
2.Zaduženje
1.918.390,69 RSD
3.Odobrenje
1.918.390,69 RSD
4.Novo stanje
12.202.497,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.10.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.594.592,34 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
4.506.644,10 RSD
3.Ostala plaćanja
41.159,96 RSD
Ukupno:
8.142.396,40 RSD