Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.02.2017. godine

1.Prethodno stanje
10.639.102,56 RSD
2.Zaduženje
55.405.780,18 RSD
3.Odobrenje
56.680.290,39 RSD
4.Novo stanje
11.913.612,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.02.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.02.2017. godine

1.Prevoz
2.095.664,12 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
451.221,00 RSD
Ukupno:
2.546.885,12 RSD