Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.02.2022. godine

1.Prethodno stanje
10.717.552,49 RSD
2.Zaduženje
6.239.926,89 RSD
3.Odobrenje
3.768.315,19 RSD
4.Novo stanje
8.245.940,79 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.02.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.02.2022. godine

1.Prevoz
2.656.599,44 RSD
2.Energenti
3.581.390,19 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.937,26 RSD
Ukupno:
6.239.926,89 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.02.2022. godine