Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.03.2017. godine

1.Prethodno stanje
7.090.321,03 RSD
2.Zaduženje
53.433.024,98 RSD
3.Odobrenje
57.353.424,56 RSD
4.Novo stanje
11.010.720,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.03.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.03.2017. godine

1.Prevoz
2.283.270,46 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
603.702,72 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.419.589,99 RSD
Ukupno:
4.306.563,17 RSD