Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.567.585,63 RSD
2.Zaduženje
3.769.993,26 RSD
3.Odobrenje
2.415.284,75 RSD
4.Novo stanje
7.212.877,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.03.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.03.2021. godine

1.Plate
20.737,87 RSD
2.Prevoz
1.503.693,70 RSD
3.Lekovi
408.839,20 RSD
4.Energenti
1.478.703,73 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi - Medicinski fakultet Novi Sad
150.000,00 RSD
6.Lekovi van ugovora
208.018,76 RSD
Ukupno:
3.769.993,26 RSD