Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.03.2023. godine

1.Prethodno stanje
14.767.978,87 RSD
2.Zaduženje
9.730.659,87 RSD
3.Odobrenje
2.872.793,20 RSD
4.Novo stanje
7.910.112,20 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.03.2023. godine

1.Lekovi
11.792,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.686.665,20 RSD
Ukupno:
2.698.457,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.03.2023. godine

1.Plate
6.941,09 RSD
2.Prevoz
3.105.951,07 RSD
3.Lekovi
11.792,00 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
2.686.665,20 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
3.186.273,49 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
733.037,02 RSD
Ukupno:
9.730.659,87 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.03.2023. godine