Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.673.112,72 RSD
2.Zaduženje
5.234.113,41 RSD
3.Odobrenje
216.578,00 RSD
4.Novo stanje
1.655.587,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.04.2017. godine

1.Plate
54.350.381,81 RSD
2.Ostala plaćanja
35.250,00 RSD
Ukupno:
54.385.631,81 RSD