Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.948.460,55 RSD
2.Zaduženje
60.689.323,39 RSD
3.Odobrenje
57.228.654,92 RSD
4.Novo stanje
1.487.792,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
2.343.160,07 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
363.500,30 RSD
Ukupno:
2.706.660,37 RSD