Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
12.523.091,62 RSD
2.Zaduženje
8.391.354,58 RSD
3.Odobrenje
216.082,00 RSD
4.Novo stanje
4.347.819,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.04.2019. godine

1.Lekovi
1.348.643,41 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
2.981.868,70 RSD
3.Energenti
2.380.959,93 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
1.199.406,84 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
480.475,70 RSD
Ukupno:
8.391.354,58 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.04.2019. godine