Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.04.2024. godine

1.Prethodno stanje
9.392.896,28 RSD
2.Zaduženje
8.738.475,04 RSD
3.Odobrenje
9.772.547,27 RSD
4.Novo stanje
10.426.968,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.04.2024. godine

1.Prevoz
5.106.084,00 RSD
2.Lekovi
6.600,00 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
93.546,20 RSD
4.Energenti
4.348.360,39 RSD
Ukupno:
9.554.590,59 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.04.2024. godine

1.Lekovi
6.600,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
93.546,20 RSD
3.Energenti
4.348.360,39 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
3.641.793,84 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
639.692,31 RSD
6.Ostala plaćanja
935,62 RSD
Ukupno:
8.738.475,04 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.04.2024. godine