Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.05.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.150.309,57 RSD
2.Zaduženje
2.564.227,77 RSD
3.Odobrenje
254.253,00 RSD
4.Novo stanje
840.334,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.05.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.05.2017. godine

1.Plate
54.325.940,09 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
221.489,19 RSD
3.Ostala plaćanja
82.401,16 RSD
Ukupno:
54.629.830,44 RSD