Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
7.475.496,52 RSD
2.Zaduženje
4.689.545,93 RSD
3.Odobrenje
5.888.891,97 RSD
4.Novo stanje
8.674.842,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.06.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
806.735,61 RSD
2.Energenti
3.764.776,32 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
118.034,00 RSD
Ukupno:
4.689.545,93 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.06.2020. godine