Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.812.028,10 RSD
2.Zaduženje
68.422.125,31 RSD
3.Odobrenje
66.273.786,85 RSD
4.Novo stanje
9.663.689,64 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.06.2019. godine

1.Plate
66.044.946,85 RSD
Ukupno:
66.044.946,85 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.06.2019. godine

1.Plate
68.157.587,24 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
222.759,39 RSD
3.Ostala plaćanja - Nakanad za usluge koje vrsi UT 41.778,68
41.778,68 RSD
Ukupno:
68.422.125,31 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.06.2019. godine