Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
3.516.598,53 RSD
2.Zaduženje
1.213.400,47 RSD
3.Odobrenje
6.164.148,54 RSD
4.Novo stanje
8.467.346,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.06.2021. godine

1.Plate
495.578,54 RSD
2.Prevoz
5.255.238,60 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
228.315,40 RSD
Ukupno:
5.979.132,54 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.06.2021. godine

1.Plate
521.634,40 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
228.315,40 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
157.282,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
159.480,00 RSD
5.Ostala plaćanja
146.688,00 RSD
Ukupno:
1.213.400,47 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.06.2021. godine