Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.06.2022. godine

1.Prethodno stanje
12.516.158,40 RSD
2.Zaduženje
2.678.145,37 RSD
3.Odobrenje
170.432,00 RSD
4.Novo stanje
10.008.445,03 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.06.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.06.2022. godine

1.Prevoz
2.628.145,37 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - JP POŠTA SRBIJE
50.000,00 RSD
Ukupno:
2.678.145,37 RSD