Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.285.297.34 RSD
2.Zaduženje
16.813.51 RSD
3.Odobrenje
1.493.457.54 RSD
4.Novo stanje
4.761.941.37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.07.2017. godine

1.Plate
54.325.550.72 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.248.228.83 RSD
3.Ostala plaćanja
1.378.764.42 RSD
Ukupno:
56.952.543.97 RSD