Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.963.102,26 RSD
2.Zaduženje
59.683.206,52 RSD
3.Odobrenje
58.616.537,31 RSD
4.Novo stanje
2.896.433,05 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.07.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
518.951,79 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
710.914,50 RSD
3.Ostala plaćanja
727.606,32 RSD
Ukupno:
1.957.472,61 RSD