Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.07.2020. godine

1.Prethodno stanje
2.881.245,82 RSD
2.Zaduženje
540.602,30 RSD
3.Odobrenje
704.966,50 RSD
4.Novo stanje
3.045.610,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.07.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.07.2020. godine

1.Lekovi van ugovora
540.602,30 RSD
Ukupno:
540.602,30 RSD