Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
3.994.709,70 RSD
2.Zaduženje
2.451.296,60 RSD
3.Odobrenje
4.835.991,99 RSD
4.Novo stanje
6.379.405,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.08.2017. godine

1.Plate
54.341.259,48 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
392.000,00 RSD
Ukupno:
54.733.259,48 RSD