Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 6.08.2018. godine

1.Prethodno stanje
8.003.021,19 RSD
2.Zaduženje
3.631.066,22 RSD
3.Odobrenje
148.160,00 RSD
4.Novo stanje
4.520.114,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 6.08.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 6.08.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
553.733,86 RSD
Ukupno:
553.733,86 RSD