Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
3.424.515,56 RSD
2.Zaduženje
83.839.377,33 RSD
3.Odobrenje
82.646.582,96 RSD
4.Novo stanje
2.231.721,19 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.08.2020. godine

1.Plate
82.497.151,96 RSD
Ukupno:
82.497.151,96 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.08.2020. godine

1.Plate
83.614.049,04 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Telekom Srbija
180.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
45.328,29 RSD
Ukupno:
83.839.377,33 RSD