Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.425.991,74 RSD
2.Zaduženje
4.454.706,21 RSD
3.Odobrenje
8.186.725,88 RSD
4.Novo stanje
11.158.011,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.08.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.907.378,08 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,66 RSD
Ukupno:
2.493.044,74 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.08.2021. godine

1.Lekovi
2.204.747,71 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
697.055,40 RSD
3.Energenti
358.171,65 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.194.731,45 RSD
Ukupno:
4.454.706,21 RSD