Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.08.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.364.905,78 RSD
2.Zaduženje
47.407,00 RSD
3.Odobrenje
331.244,67 RSD
4.Novo stanje
8.648.743,45 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.08.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.08.2022. godine

1.Plate
3.816,00 RSD
2.Ostala plaćanja - Povrat sr. RFZO-u
43.591,00 RSD
Ukupno:
47.407,00 RSD