Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.08.2023. godine

1.Prethodno stanje
13.523.529,47 RSD
2.Zaduženje
3.117.824,13 RSD
3.Odobrenje
131.290,00 RSD
4.Novo stanje
10.536.995,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.08.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.08.2023. godine

1.Prevoz
3.104.341,71 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
11.040,00 RSD
3.Ostala plaćanja
2.442,42 RSD
Ukupno:
3.117.824,13 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.08.2023. godine