Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.814.515,99 RSD
2.Zaduženje
1.423.383,58 RSD
3.Odobrenje
221.584,00 RSD
4.Novo stanje
2.612.716,41 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.09.2018. godine

1.Plate
61.257.263,32 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
859.421,17 RSD
Ukupno:
62.116.684,49 RSD