Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.316.368,89 RSD
2.Zaduženje
2.102.207,29 RSD
3.Odobrenje
1.863.268,00 RSD
4.Novo stanje
6.077.429,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.09.2019. godine

1.Lekovi
2.085.479,22 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
16.728,07 RSD
Ukupno:
2.102.207,29 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.09.2019. godine