Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.09.2021. godine

1.Prethodno stanje
11.836.524,65 RSD
2.Zaduženje
9.036.691.12 RSD
3.Odobrenje
14.657.950,80 RSD
4.Novo stanje
17.457.784,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.09.2021. godine

1.Plate
25.129,58 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.724.135,27 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
608.185,48 RSD
4.Energenti
1.558.078,58 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
3.824.500,00 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.171.333,34 RSD
Ukupno:
9.911.362,25 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.09.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
161.596,00 RSD
2.Lekovi
1.603.008,00 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
608.185,48 RSD
4.Energenti
3.534.217,54 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
201.196,74 RSD
6.Lekovi van ugovora
1.097.829,59 RSD
7.Ostala plaćanja
1.830.657,77 RSD
Ukupno:
9.036.691.12 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.09.2021. godine