Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
11.914.762,95 RSD
2.Zaduženje
0 RSD
3.Odobrenje
5.908.918,70 RSD
4.Novo stanje
17.823.681,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.11.2016. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
4.993.313,02 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
95.000,00 RSD
3.Ostala plaćanja
1.581.600,00 RSD
Ukupno:
6.669.913,02 RSD