Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.12.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.300.584,66 RSD
2.Zaduženje
396.079,27 RSD
3.Odobrenje
172.407,00 RSD
4.Novo stanje
3.076.912,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.12.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.12.2018. godine

1.Plate
60.844.622,82 RSD
2.Ostala plaćanja
26.734,08 RSD
Ukupno:
60.871.356,90 RSD