Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.11.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.426.022,54 RSD
2.Zaduženje
5.452.676,42 RSD
3.Odobrenje
4.658.006,71 RSD
4.Novo stanje
11.631.352,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.11.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,66 RSD
Ukupno:
2.497.916,66 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.11.2021. godine

1.Prevoz
3.287.971,87 RSD
2.Lekovi
226.916,80 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
802.213,04 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
124.980,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
951.404,52 RSD
6.Ostala plaćanja
59.190,19 RSD
Ukupno:
5.452.676,42 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.11.2021. godine