Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.11.2023. godine

1.Prethodno stanje
17.773.691,38 RSD
2.Zaduženje
3.807.665,42 RSD
3.Odobrenje
160.179,00 RSD
4.Novo stanje
14.126.204,96 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.11.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.11.2023. godine

1.Prevoz
3.806.293,42 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
1.372,00 RSD
Ukupno:
3.807.665,42 RSD