Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.01.2019. godine

1.Prethodno stanje
7.749.774,28 RSD
2.Zaduženje
10.599.566,71 RSD
3.Odobrenje
8.123.482,32 RSD
4.Novo stanje
5.273.689,89 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.01.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.01.2019. godine

1.Plate
61.185.485,34 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
642.527,71 RSD
Ukupno:
61.828.013,05 RSD