Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.188.854,76 RSD
2.Zaduženje
5.191.479,35 RSD
3.Odobrenje
3.509.765,36 RSD
4.Novo stanje
3.507.140,77 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.12.2019. godine

1.Plate
133.100,17 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.330.542,77 RSD
Ukupno:
1.463.642,94 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.12.2019. godine

1.Lekovi
69.583,36 RSD
2.Energenti
1.742.005,06 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
403.571,00 RSD
4.Ostala plaćanja
2.976.319,93 RSD
Ukupno:
5.191.479,35 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.12.2019. godine