Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.12.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.130.000,47 RSD
2.Zaduženje
598.824,03 RSD
3.Odobrenje
186.593,00 RSD
4.Novo stanje
6.717.769,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.12.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.12.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
150.960,00 RSD
2.Ostala plaćanja
447.864,03 RSD
Ukupno:
598.824,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 3.12.2021. godine