Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.240.694,00 RSD
2.Zaduženje
78.017.706,75 RSD
3.Odobrenje
89.457.780,01 RSD
4.Novo stanje
18.680.768,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.01.2021. godine

1.Plate
89.454.814,01 RSD
Ukupno:
89.454.814,01 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.01.2021. godine

1.Plate
78.017.706,75 RSD
Ukupno:
78.017.706,75 RSD