Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.01.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.388.373,38 RSD
2.Zaduženje
90.909,30 RSD
3.Odobrenje
235.445,00 RSD
4.Novo stanje
5.532.909,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.01.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.01.2024. godine

1.Plate
7.014,79 RSD
2.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje vrši UT Bg
83.894,51 RSD
Ukupno:
90.909,30 RSD