Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.10.2018. godine

1.Prethodno stanje
12.202.497,04 RSD
2.Zaduženje
8.142.396,40 RSD
3.Odobrenje
254.834,07 RSD
4.Novo stanje
4.314.934,71 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.10.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.10.2018. godine

1.Prevoz
3.023.298,48 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
163.200,00 RSD
3.Ostala plaćanja
41.151,60 RSD
Ukupno:
3.227.650,08 RSD