Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.115.241,55 RSD
2.Zaduženje
273.210.15 RSD
3.Odobrenje
5.116.654,21 RSD
4.Novo stanje
12.958.685,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.02.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.566.826.09 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
634.916.67 RSD
Ukupno:
3.201.742.76 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.02.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi - JKP Čistoća
272.283,15 RSD
2.Ostala plaćanja
927,00 RSD
Ukupno:
273.210.15 RSD