Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
10.708.977,17 RSD
2.Zaduženje
76.491.740,69 RSD
3.Odobrenje
69.485.297,22 RSD
4.Novo stanje
3.702.533,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.02.2019. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.02.2019. godine

1.Ostali indirektni troškovi
922.068,02 RSD
Ukupno:
922.068,02 RSD