Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.587.855,91 RSD
2.Zaduženje
3.587,21 RSD
3.Odobrenje
217.594,13 RSD
4.Novo stanje
12.801.862,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.02.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
68.376,57 RSD
Ukupno:
68.376,57 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.02.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
3.587,21 RSD
Ukupno:
3.587,21 RSD