Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.03.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.212.877,12 RSD
2.Zaduženje
133.078,33 RSD
3.Odobrenje
2.647.236,67 RSD
4.Novo stanje
9.727.035,46 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.03.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.497.916,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.03.2021. godine

1.Plate
5.078,33 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi - Velebit Novi Sad
128.000,00 RSD
Ukupno:
133.078,33 RSD