Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.03.2022. godine

1.Prethodno stanje
8.847.387,92 RSD
2.Zaduženje
492.867,60 RSD
3.Odobrenje
308.596,40 RSD
4.Novo stanje
8.663.116,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.03.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.03.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
492.867,60 RSD
Ukupno:
492.867,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 4.03.2022. godine